Logo TEB.

Formularz do składania aplikacji

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Maksymalnie 16MB
 • Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)
 • Administratorem danych osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2.

 • Jak można się z nami skontaktować?
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Mateuszem Potockim możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@teb-edukacja.pl Z działem HR można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: rekrutacja@teb-edukacja.pl
 • Jaka jest podstawna prawna i cel przetwarzania moich danych osobowych?
 • 1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22[1] § 1–3 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).
 • 2. Inne podane dane osobowe przez kandydata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO- dobrowolna zgoda.
 • 3. W zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22[1] kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • 4. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora- art. 6 ust. 1 lit. a RODO Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3,4 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Jak długo moje dane będą przechowywane?
 • Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania danej rekrutacji (6 miesięcy), a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
 • Jakie przysługują mi prawa?
 • Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich wglądu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Jeśli kandydat uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W przypadku zmiany celu przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest powiadomić osobę, której dane dotyczą przed wszczęciem procedury i pozyskać od niej dobrowolną zgodę.